Fleksible elektro-løsninger til kontret

La oss ta oss av det elektriske på jobben, slik at du kan fokusere på den daglige driften.

Kontoret har ofte andre el-behov en privatboliger. Noen kontorer huser ekstra strømkrevende apparater, mens andre har behov for solide sikkerhetssystemer og adgangskontroll. I tillegg er god belysning ekstra viktig på arbeidsplassen. 

God belysning er viktig på jobben

Belysning har mer å si for arbeidsplassen enn man kanskje skulle tro. God belysning øker produktiviteten til de ansatte, samtidig som trivselen får et løft. God belysning betyr ikke nødvendigvis sterkt lys overalt, men at lyskilder, plassering og styrke er tilpasset arbeidsoppgavene som gjøres.

Dette faget kalles lysdesign, og i SEKO Elektro har vi bred erfaring med å tilrettelegge belysningen i kontorlokaler. Vi gjør befaring for å kartlegge behovene og arbeidsoppgavene, og tilbakemeldingen fra de ansatte er ofte at belysningen hadde mye mer å si for arbeidshverdagen enn de trodde på forhånd.

Sømløse el-anlegg som «bare fungerer»

Vår filosofi er at de ansatte på et kontor skal kunne konsentrere seg om arbeidsoppgavene sine, og ikke ofre el-anlegget en tanke. Alle arbeidsstasjoner skal ha riktig belysning og tilstrekkelig med stikkontakter og annet nødvendig utstyr. Det skal ikke være nødvendig å bruke skjøteledninger. Det skal være like god Wi-Fi-dekning i alle rom. Det skal være smertefritt å koble seg opp til storskjermen på møterommet.

Vi har sett veldig mange kontorlokaler, nye som gamle. Vi kjenner til de typiske utfordringene man har i slike lokaler, og hvordan man best løser dem.

Internkontroll og serviceavtaler på kontoret

SEKO Elektro tilbyr internkontroller, som er utformet for å undersøke og påse at el-anlegget og andre el-systemer på kontoret er i forskriftsmessig stand. Internkontrollen vil avdekke eventuelle svakheter, og samtidig benytter vi muligheten til å komme med forslag til eventuelle forbedringer.

Internkontroller innlemmes ofte i serviceavtalene våre. Serviceavtalene innebærer at vi kommer på besøk jevnlig, og kartlegger dine behov parallelt med at bedriften vokser. Hvis du skal utvide driften og/eller etablere nye/flere lokaler, er det veldig praktisk å ha en elektropartner som allerede kjenner deg.

Sikkerhet og adgangskontroll på kontoret

Mange kontorer har behov for sikkerhetssystemer. Vi i SEKO Elektro kan bidra med å sette opp løsninger som er tilpasset din bedrifts lokaler og dine behov. Ofte er det snakk om alarmsensorer ved dører og vinduer, merking av nødutganger, nødlys og eventuelt kameraovervåkning. Vi kjenner til lovverket for bruk av overvåkning og andre sikkerhetssystemer, og kan gi gode råd om hvilke løsninger og muligheter som finnes.

Vi har også kjennskap til en rekke systemer for adgangskontroll, alt fra enklere varianter med nøkkelbrikke og PIN-kode, til avanserte løsninger der man for eksempel benytter fingeravtrykk for å få tilgang til bygget. Også her kjenner vi lovverket knyttet til blant annet personvern, slik at du får en løsning som er trygg og god både for bedriften og de ansatte.

Vi kan gjøre kontorlokalene dine bedre

Vi i SEKO Elektro gjør gjerne befaring i kontorlokalene dine. Ta kontakt i dag.