Elektro-tjenester til det private næringslivet

Norge har en stor offentlig sektor, men også veldig mange private aktører i næringsmarkedet. Vi har lang erfaring med å hjelpe både små og store bedrifter.

Norge har et rikt næringsliv, som dekker alt fra gigantiske fabrikker til små forretninger. Felles for dem alle, er at de trenger en elektriker som kan sette seg inn akkurat deres behov. 

Vi hjelper store og små bedrifter

I SEKO Elektro jobber vi mye med det private næringslivet. Vår filosofi er at alle kunder skal få all hjelpen de trenger, uavhengig av om de er små eller store. Vi jobber både med nybygg og rehabilitering, og har solide prosesser for å sette oss inn i kundens arbeidshverdag og bransje. På denne måten kan vi dimensjonere el-anlegget og andre elektriske komponenter til faktisk bruk. Vi er også opptatt av å gjøre el-anlegget rustet for fremtidig vekst.

Normalt vil vi starte med en befaring. Denne avdekker hvilke behov, utfordringer og problemer man står overfor. Deretter kommer vi med våre anbefalinger for veien videre. Vi jobber tett med kunden, slik at deres forventninger blir møtt. I tillegg opplever vi ofte at vi i SEKO Elektro ser på bedriften og den daglige driften i et annet lys.

Har du eksempelvis tenkt over hvilke fordeler bedriften din vil ha hvis man installerer et styringssystem for belysning, ventilasjon, oppvarming og så videre? Har du vurdert om bedriften vil ha behov for elbilladere de neste årene? Har du undersøkt om det finnes nye hjelpemidler eller maskiner som kan redusere driftskostnadene dine?

Internkontroll av private næringsbygg

Som eier er el-anlegget i bedriftens bygninger ditt ansvar, men det er ingen som forventer at du skal kunne gjøre internkontroll av el-anlegg og utstyr på egenhånd. Tegn heller er serviceavtale med oss.

Avtalen innebærer jevnlige kontroller av alt det elektriske i bedriften. Ved siden av å avdekke eventuelle feil og mangler innebærer internkontrollene at vi tar en gjennomgang av eksisterende systemer, for å se om det finnes forbedringspotensialer.

Nettverksløsninger du kan stole på

I omtrent alle bransjer er sikre og pålitelige nettverksforbindelser blitt nesten like viktig som strøm, vann og kloakk. Vi jobber mye med tele/data, og leverer løsninger med det siste av teknologi og sikkerhetsfunksjoner. Vi sørger for at alt fungerer sømløst, slik at du kan konsentrere deg om jobben din. 

Profesjonelle sikkerhetsløsninger til din bedrift

Foruten tele/data-løsninger er vi også eksperter på sikkerhetssystemer. Behovene til bedriftskundene våre varierer utfra størrelse, bransje, lagring av verdier og så videre. Vi tilpasser oss din bedrift og leverer blant annet systemer for videoovervåkning, innbruddsalarm, adgangskontroll og brannvarsling.

Trenger du en dyktig elektriker i bedriften?

Vi har lang erfaring med å hjelpe selskaper i de fleste bransjer. Be om en gratis befaring.