Trenger du hjelp med lys?

Trenger du hjelp med lys?

Ute som inne. Vi har tips og råd som gjør at du får praktisk og riktig lys. Ønsker du noe spesielt, kan vi hjelpe til med dette også.

Ta kontakt med knut@seko.no

Telefon 404 07 400

Din lokale elektriker.

Trenger du hjelp av en fagmann ?

EL-sikkerhet er viktig!
Fire av ti branner starter ved feil i det elektriske anlegget, ikke la deg friste til å være «hobbyelektriker.»
Velger du å samarbeide med en registrert elektroinstallatør er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter. Inngrep og forandringer i det elektriske anlegget er en viktig jobb som stiller høye krav til kunnskaper og faglig utdannelse.

SEKO Elektro AS vil ivareta alle oppdrag på en profesjonell og fagmessig måte. Går dere med planer om å bygge nytt, pusse opp eller gjøre forandringer er vi en trygg samarbeidspartner.

Gode sikkerhets- og ENØK-råd er gratis hos SEKO Elektro AS. Du kan bestille time, så kommer vi og tar en befaring for så å gi deg et godt tilbud på anbefalte oppgraderinger.