Vi kan styre prosjektet ditt

I et moderne næringsbygg er tekniske funksjoner og daglig drift knyttet tett opp mot det elektriske anlegget. Ved prosjektering bør derfor el-anlegget være en del av fundamentet. Vi hjelper deg gjerne enten du skal bygge nytt eller renovere.

Prosjektstyring kan være krevende. SEKO Elektro gjør totalentrepriser innen elektrofaget og kan også koordinere prosjektet ditt opp mot byggherre og andre entreprenører. Vi har fokus på energieffektive løsninger som er tilpasset akkurat din bedrift og din bransje.

Vi har lang erfaring med prosjektstyring

Etter mange år i bransjen har vi vært med på prosjekter av alle størrelser og omfang. Vi vet hvilke utfordringer som ofte dukker opp, og hvordan disse kan løses på en effektiv måte.

For å kunne dra nytte av erfaringsgrunnlaget vårt ønsker vi alltid å komme inn i prosjektet så tidlig som mulig. Da kan vi gi gode, faglige råd og kvalifiserte anbefalinger allerede i planleggingsfasen. Hvis det er behov for det, kan vi også ta over hele eller deler av prosjektledelsen på dine vegne.

Våre tjenester innen prosjektering inkluderer blant annet:

  • Prosjektstyring
  • Analysering av energibehov
  • Plantegninger og teknisk dokumentasjon 
  • Svak- og sterkstrømsinstallasjon
  • Tele/data-installasjon
  • Fleksible, tilpassede styringssystemer
  • Alarmsystemer og andre sikkerhetstiltak

Når du benytter deg av SEKO Elektro kan du selvsagt være trygg på at alle arbeider og prosesser, helt fra startfasen, oppfyller alt av gjeldende lovverk, forskrifter og normer.

Prosjektering med blikket mot fremtiden

Svært mange bedrifter, oss inkludert, er opptatt av klima og det grønne skiftet. De ønsker energieffektive løsninger, som også har den fordelen at de er kostnadsbesparende.

Dette tar vi høyde for både når vi jobber med prosjektering, både innen nybygg og renovering. Vi kjenner de ulike styringssystemene som finnes i markedet, og kan komme med anbefalinger basert på dine konkrete behov. Vi har dessuten alltid blikket rettet mot fremtiden, slik at du ikke får løsninger eller systemer som vil være utdaterte om noen år. Vi ønsker å hjelpe din bedrift til å vokse inn i fremtiden på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Serviceavtaler med internkontroll

Når prosjektet er ferdigstilt anbefaler vi at man oppretter en serviceavtale. Serviceavtalene våre gir deg nyttig bistand til drift og vedlikehold, og inkluderer blant annet lovpålagt internkontroll. Når vi har vært med i prosjekteringsfasen kjenner vi allerede deg og bedriften din, slik at vi helt fra begynnelsen av kan komme med gode råd og anbefalinger. Du kan lese mer om serviceavtalene våre her.

Har du et prosjekt gående eller på trappene?

Benytt deg av vår ekspertise for å sikre et best mulig resultat. Ta kontakt for å gjøre en avtale.