Solcelleanlegg til boliger og andre bygninger

Vår nærmeste stjerne er en nær sagt uendelig kilde til ren energi. Vi tror solenergi er en av de viktigste brikkene i det grønne skiftet.

Solen skaper grunnlaget for alt liv på planeten vår. På bare ett sekund produserer den ca. 3,8×10^26 joule med energi. Eller, sagt med andre ord, 380 000 000 000 000 000 000 000 000 W, hvert eneste per sekund!

Å ta innover seg disse enorme tallene er nesten umulig, men å forstå det potensialet som ligger i sola er enkelt. Sola er en ren og i praksis utømmelig kraftkilde, det handler bare om hvordan vi skal klare å utnytte den.

Produser din egen strøm med solceller på taket

Solcellepaneler blir stadig mer effektive, og populære! Går vi noen år tilbake ble solceller først og fremt brukt til mindre 12V-anlegg på hytter og fritidsboliger. I dag ser vi derimot stadig flere solcelle-anlegg i stor skala, som monteres på takene både bedrifter og private husstander. Slike anlegg gir flere fordeler:

  • Du produserer din egen energi, og trenger ikke bekymre deg for rekordhøye strømpriser
  •  Du benytter deg av ren energi med svært lavt CO2-avtrykk
  •  Du kan selge strømmen du ikke bruker selv og tjene penger på anlegget ditt

Solceller er perfekt for Norge

Mange tenker at kalde Norge ikke egner seg for solceller, men undersøkelsene til Norsk solenergiforening viser at dette på ingen måte er tilfelle. Faktisk leverer solinnstråling til Norge 1500 ganger mer energi enn det vi totalt benytter i dag! I tillegg er solceller mer effektive når de er kalde, så alt i alt passer de perfekt for Norge.

Vi har bred erfaring med solceller

I SEKO Elektro har vi mange år jobbet med solcelle-anlegg, både til bedrifter og private husholdninger. De fleste som vurderer solceller har mange spørsmål: Hvor mye det koster monteringen? Hvor mye sparer jeg på strømregningen? Er det vanlig å ha strøm til overs man kan selge videre? Må jeg fortsatt betale nettleie? Kreves det mye vedlikehold?

Vi vet hvordan man finner svarene på disse spørsmålene. Sammen med deg kan vi beregne hvor stort anlegg du trenger for å dekke dine behov, hvor og hvordan det bør monteres, og hva monteringskostnadene blir. Vi kjenner de ulike produktene og løsningene i markedet og kan gi en pekepinn på hva fremtidige besparelser vil bli når anlegget er i drift.

Hvis du allerede er i gang med prosessen, og trenger hjelp til montering, stiller vi gladelig opp. Vi kan også komme inn tidligere, og hjelpe deg under planleggingsfasen. Da blir som regel sluttresultatet enda bedre.

Du kan søke om støtte til solcelleanlegg

Enova oppfordrer alle som har mulighet til å produsere sin egen strøm. Faktisk kan du få opptil 26 250 kroner i støtte (per oktober 2021) til montering av anlegg for el-produksjon. Grunnstøtten er 7500 kroner for installasjon av anlegget, og deretter får man 1250 kroner per kW effekt anlegget yter, begrenset oppad til 15 kW.

Vi hjelper deg med solceller

De aller fleste boliger kan tilpasses med et solcelleanlegg – Vi hjelper deg!